Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de l’oli i els seus derivats de la província de Tarragona. Text

Vigor 2018-2023

Codi Conveni Núm. 43000385011994

(BOPT, 30-10-2018)

Pròrroga Conveni 2021-2023

(BOPT, 30-11-2021)

Article 1 Àmbit territorial

Aquest Conveni s’aplica a la província de Tarragona i afecta els centres de treball ubicats en aquesta província, encara que la seu social radiqui en una altra província.

Article 2 Àmbit funcional

Les estipulacions d’aquest Conveni seran d’aplicació a les empreses que tinguin com activitat principal alguna de les següents, en relació als olis comestibles i els seus derivats:

– Almàsseres.
– Molineria de llavors oleaginoses.
– Extractores.
– Refineries d’olis comestibles.
– Desdobladores.
– Greixos comestibles.
– Hidrogenadores.
– Oleïnes, estearines i àcids grassos destil·lats.
– Destil·leries de glicerina.
– Fàbriques de sabó.
– Magatzems o delegacions d’olis, greixos, sabons o detergents.
– Estacions de descàrrega d’olis a granel.
– Envasadores d’oli.
– Exportadors d’oli.
– Importadors de llavors i productes oleaginosos.
– Amanidors d’oliva.
– Almacenistes d’oliva.
– Envasadors d’olives.
– Exportadores d’oliva.
– Detallistes exclusius d’olis i sabons No obstant això, en resten exceptuades les empreses d’activitats mixtes que per raó de la seva activitat principal són sotmeses a l’aplicació d’un altre Conveni Col·lectiu.

Article 3 Àmbit personal

Aquest Conveni afecta tot el personal que presta servei a les empreses que s’assenyalen a l’article 2. Únicament en resten exclosos els/les treballadors/es que realitzin funcions que legalment no són considerades de caràcter laboral.

Article 4 Àmbit temporal Entrada en vigor

Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu estan en vigor a tots els efectes a partir del dia 1 de gener de 2018, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Durada. La durada serà de tres anys: des del dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 2023.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.