Conveni col·lectiu de treball de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona. Resum

Vigor 2023

Código de Conv. Núm. 17000585011994

(BOPGI, 12-07-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Els pactes del present Conveni obligaran a la totalitat de les empreses i treballadors de les activitats laborals de Xocolates, Bombons i Caramels de la província de Girona, incloent-hi l’activitat de fabricació de productes dietètics on la matèria bàsica sigui la xocolata o el caramel.

El present Conveni està firmat pels sindicats CGT, CCOO i UGT i per l’Associació de Fabricants de Xocolates, Bombons i Caramels de la Província de Girona.

1.2. Àmbit temporal

La durada del present Conveni serà d’un any a partir del dia 1 de gener del 2023 i fins el 31 de desembre del 2023.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari

Les retribucions del personal inclòs dins del present Conveni consisteixen en el Salari Base i el Plus Personal que figuren en l’annex del present Conveni, formant part integrant del mateix; ambdós conceptes es cobraran per dia natural.

2.2. Taula salarial 2023

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.