Conveni Col·lectiu de treball de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona. Resum

Vigor 2020

Código de Conv. Núm. 17000585011994

(BOPGI, 15-02-2021)

RESUM

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Els pactes del present Conveni obligaran a la totalitat de les empreses i treballadors de les activitats laborals de Xocolates, Bombons i Caramels de la província de Girona, incloent-hi l’activitat de fabricació de productes dietètics on la matèria bàsica sigui la xocolata o el caramel.

El present Conveni està firmat pels sindicats UGT i CCOO i per l’Associació de Fabricants de Xocolates, Bombons i Caramels de la Província de Girona.l present conveni està firmat pels sindicats UGT i CCOO i per l’Associació de Fabricants de Xocolates, Bombons i Caramels de la Província de Girona.

1.2. Àmbit temporal

La durada del present Conveni serà per un any a partir del dia 1 de gener del 2020 i fins el 31 de desembre del 2020.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari

Les retribucions del personal inclòs dins del present Conveni consisteixen en el Salari Base i el Plus Personal que figuren en l’annex núm. 1 del present Conveni, formant part integrant del mateix; ambdós conceptes es cobraran per dia natural.

En l’esmentat annex, hi consta l’import dels salaris per a l’any 2020, pactant-se un increment salarial de l’1% per aquest any.

2.2. Taula salarial 2020

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.