Conveni Col·lectiu de treball de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona. Resum

Vigor 2019-2020

Codi de Conv. Núm. 08002875011995

(BOPB, 16-09-2019)

RESUM

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació a totes les empreses dedicades al Comerç majorista de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates en la província de Barcelona, així com a aquelles dedicades a la manipulació i envasat d’aquests productes.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni tindrà una vigència de dos anys. Els anys 2019 i 2020.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

S’acorda per a l’any 2019 un increment salarial sobre les taules salarials del 2018 d’un 2,20% i amb efectes de 01/01/2019; per a l’any 2020 s’acorda un increment del 2,20% sobre les taules salarials del 2019 i amb efectes de 01/01/2020, Tot de conformitat amb les taules salarials dels annexos I i II.

Per als menors de 18 anys, s’estableix un salari mínim garantit per el present Conveni de 2019 de:

  • Mercabarna: 220,18 EUR a la setmana
  • Mercavallès: 210,34 EUR a la setmana
  • Resta d’àmbits: 209,97 EUR a la setmana

Per a l’any 2020 serà de:

  • Mercabarna: 225,02 EUR a la setmana
  • Mercavallès: 214,97 EUR a la setmana
  • Resta d’ àmbits: 214,59 EUR a la setmana

2.2. Taules salarials 2020 Mercabarna-Mercavallès-Província

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.